Mesajul de binecuvântare pentru deschiderea anului şcolar 2007-2008

Biserica binecuvintează şi sprijină educaţia
.
Mesajul de binecuvântare pentru deschiderea
anului şcolar 2007-2008
al Înalt Preasfinţitului Mitropolit Daniel,
Patriarh ales al Bisericii Ortodoxe Române
.
Întrucât cei mai mulţi elevi, învăţători şi profesori ai şcolilor care încep în data de 17 septembrie 2007 noul an şcolar sunt fii duhovniceşti ai Bisericii, adresăm cu multă preţuire şi bucurie un mesaj de binecuvântare tuturor învăţătorilor, profesorilor, elevilor şi părinţilor acestora, rugând pe Hristos-Domnul, Învăţătorul mântuirii noastre, să lumineze cu harul iubirii Sale pe dascăli şi pe discipolii lor în lucrarea sfântă a educaţiei ca îmbogăţire de cunoştinţe şi formare de conştiinţe, ca dobândire a înţelepciunii, cum se spune în rugăciunile Bisericii la deschiderea anului şcolar. Iar înţelepciunea se vede mai ales acolo unde inteligenţa minţii se uneşte cu bunătatea inimii, libertatea cu responsabilitatea, ştiinţa cu spiritualitatea, teoria cu practica, competiţia cu spiritul colegialităţii şi al convivialităţii.
.
În istoria românilor, primele şcoli s-au organizat în tinda sau în incinta bisericii, iar preotul sau cântăreţul bisericesc, numit şi dascăl, au împlinit adesea şi slujirea de învăţător al copiilor din parohie.
.
De asemenea, primele cărţi tipărite în limba română au fost cărţi de cult sau de explicare a Evangheliilor din duminici şi sărbători, ca de pildă Cartea românească de învăţătură sau Cazania Mitropolitului Varlaam al Moldovei, pe care Biserica noastră l-a trecut anul acesta în rândul sfinţilor din calendar, alături de alţi sfinţi ierarhi, dascăli ai cultivării limbii române, ca Mitropoliţii Dosoftei al Moldovei, Antim Ivireanul şi Grigorie Dascălu ai Ţării Româneşti.
.
Întrucât noua Lege a Cultelor prevede că în România cultele religioase oficial recunoscute, deşi autonome faţă de Stat, pot fi parteneri sociali ai Statului, este necesar ca Biserica să coopereze cu Şcoala pentru ca elevii din parohii să fie încurajaţi şi sprijiniţi să folosească timpul educaţiei ca pe un dar şi o datorie a formării lor culturale şi morale.
.
Această cooperare a Bisericii cu Şcoala este necesară mai ales când se constată fenomene ca abandonul şcolar şi absenteismul sau nevoia de sprijin moral şi afectiv pentru elevi ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, sau sprijin material pentru elevii săraci.
.
Profesorii de religie sunt îndemnaţi, de asemenea, să contribuie mai intens la sensibilizarea parohiilor pentru a sprijini elevii care au nevoie de ajutor moral sau material pentru ca educaţia să nu fie o sarcină grea, ci o şansă binecuvântată.
.
Educaţia copiilor şi tinerilor României trebuie privită ca fiind cea mai necesară şi preţioasă investiţie pe termen lung a Statului şi a societăţii româneşti, deoarece educaţia făcută bine şi la timpul potrivit este temelia reuşitei tinerilor României pe plan naţional şi internaţional, cultivând deodată profesionalismul şi demnitatea.Binecuvintează, Doamne, pe toţi copiii şi tinerii ţării noastre, pe dascălii şi părinţii lor, precum şi pe toţi cei ce sprijină educaţia ca fiind o lucrare nobilă şi mult folositoare, de îmbogăţire în cunoştinţe şi creştere în virtuţi!
.
.
† Daniel
Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei
Patriarh ales al Bisericii Ortodoxe Române
ÎNALT PREA SFINTITUL
.
MITROPOLIT DANIEL
PATRIARHUL ALES
.
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE.

.

Fotos del colegio de electores

.

I.P.S. Dr. DANIEL CIOBOTEA
Arhiepiscop al Iaşilor,Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei,
Locţiitor de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
- profil biobibliografic -BIOGRAFIE:

Înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, s-a născut la data de 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, ca al treilea copil în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea.
Şcoala primară a urmat-o în satul natal (1958-1962), Dobreşti, iar gimnaziul în localitatea Lăpuşnic (1962-1966), judeţul Timiş. În perioada 1966 începe cursurile liceale în oraşul Buziaş, pe care le continuă în municipiul Lugoj, la Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970).
După absolvirea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu (1970-1974), unde susţine şi Teza de licenţă în teologie (Noul Testament).
În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universi­tar Ortodox din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Îşi con­tinuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de Ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania).
În 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité (VII ^ 424 p.). Teza a fost pregătită sub îndrumarea a doi reputaţi profesori francezi: Gerard Ziegwald şi André Benoît şi a primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universităţii din Strasbourg.
O versiune extinsă a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea mentorului său, Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae şi a fost susţinută la 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti sub titlul: Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală.
În urma examenului oral şi a susţinerii tezei, doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a fost declarat Doctor în teologie ortodoxă, de asemenea, cu calificativul maxim. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae a spus cu acest prilej: „Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare că are în faţa sa un candidat bine pregătit, bine informat şi mai ales pătruns de dorinţa şi râvna de a trăi o viaţă teologică de adâncime duhovnicească. Nouă asemenea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască în învăţătura Bisericii noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în aşa fel încât să poată răspunde şi întrebărilor omului de azi, dar să rămână şi preot adevărat. Cu o preoţime fără cultură teologică şi fără trăirea demnităţii şi misiunii sublime a preoţiei se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică.”
În 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria, Jud. Neamţ, cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe Prea Cuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie.
.
FUNCŢII ŞI ONORURI:

· 1980-1988 – Lector la Institutul Ecumenic din Bossey, Geneva (Elveţia) şi profesor asociat la Geneva şi Fribourg în Elveţia
· 1988 – Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic”
· 1988 – Conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti
· 1990 (martie) – Ales şi hirotonit Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei
· 1990 (iunie) – Ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei
· Din 1992 – Profesor de Teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” – Iaşi
· Preşedinte al Comisiei Sinodale Naţionale pentru Educaţia Religioasă (Bucureşti)
· Preşedinte al Comisiei Teologice şi Liturgice a Sfântului Sinod al B.O.R.
· Membru de onoare al al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice (Bucureşti)
· Membru al Comitetului Executiv şi Central al Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Geneva, 1991-1998)
· Membru al Prezidiului şi Comitetului Central al Conferinţei Bisericilor Europene (din 1997)
· Vicepreşedinte al celei de-a II-a Adunări Generale a Conferinţei Bisericilor Europene (Graz, 1997)
· Membru titular al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase de la Bruxelles (din 2000)
.
DISTINCŢII ŞI TITLURI:

· Ordinul Serviciul Credincios în rang de Mare Cruce acordat de către Preşedintele României, Emil Constantinescu, Bucureşti, 2000
· Premiul „Pro Humanitate” acordat de Fundaţia Europeană pentru Cultură „Pro Europa” (din Freiburg im Breisgau), Berlin, Germania, 2002
· Doctor Honoris Causa al Universităţii Catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut – S.U.A., 2003
· Senator de onoare al Universităţii „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2003
· Doctor Honoris Causa al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi – 14 ianuarie 2006
.
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE:

I) Fondator de instituţii:
· Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” (reactivată), Iaşi - 1990
· Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Cuvioasă Parascheva”, Agapia - 1991
· Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Gheorghe”, Botoşani - 1992
· Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ioan Iacob”, Dorohoi - 1993
· Şcoala Teologico-Sanitară Postliceală, Piatra Neamţ - 1993
· Academia Ortodoxă „Sf. Ioan de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ - 1993
· Şcoala Teologico-Sanitară Postliceală „Sf. Cuv. Parascheva”, Iaşi - 1994
· Centrul Mitropolitan de Cercetări T.A.B.O.R. - 1994
· Centrul Cultural-Pastoral „Sf. Daniil Sihastru”, Durău - 1995
· Biblioteca Ecumenică „Dumitru Staniloae”, Iaşi - 1995
· Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iaşi - 1995
· Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena”, Piatra Neamţ - 1996
· Institutul Ecumenic şi Social-Pastoral „Sf. Nicolae”, Iaşi - 1997
· Institutul Cultural-Misionar TRINITAS (Editura Trinitas, tipografie şi Radio Trinitas), Iaşi - 1997
· Centrul de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului religios „Resurrectio” – 1998
· Centrul de presă „Lumina” - 2007
· TRINITAS TV (post de televiziune), Iaşi - 2007
II) Fondator de publicaţii:
· „Vestitorul Ortodoxiei”, periodic de informaţie bisericească, teologie şi spiritualitate al Patriarhiei Române (1990)
· „Candela Moldovei”, buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
· „Teologie şi Viaţă”, revistă de gândire şi spiritualitate (Iaşi, 1992)
· „Lumina”, primul cotidian creştin din România
III) Organizator a 27 de simpozioane, colocvii, congrese şi expoziţii.
IV) Iniţiator, sprijinitor şi coordonator a 14 programe sociale, culturale şi educative.
.
ACTIVITĂŢI SOCIAL-CARITATIVE

Fondator de instituţii şi susţinător activ al lor:
· Cabinetul stomatologic „St. Pantelimon”, Iaşi - 1993
· Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România, Iaşi - 1993
· Departamentul socio-caritativ „Diaconia”, Iaşi - 1994
· Cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlău - 1993-1995
· Dispensar policlinic „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, Iaşi - 1998
· Centrul de diagnostic şi tratament „Providenţa”, Iaşi - 2000
· Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”, Iaşi - 2002
· Centrul de educaţie şi informare medicală „Providenţa II”, Iaşi - 2002
· Institutul social-caritativ „Diaconia”, Iaşi - 2003
· Centrul Social-Cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ - 2004
· Centrul Social-Cultural „Sf. Ilie”, Mănăstirea Miclăuşeni, 2005
.
ACTIVITĂŢI LITURGICE ŞI MISIONARE

I) Aducerea moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve sfinte la Iaşi şi în eparhiile sufragane ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei:
· 1992 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea Xiropotamu din Muntele Athos – Grecia
· 1996 – moaştele Sfântului Apostol Andrei din Patras – Grecia
· 2000 – moaştele Sf. M. Mc. Gheorghe din Livadia – Grecia
– moaştele Sf. Ierarh Vasile cel Mare şi Sf. Grigorie Teologul din Bucureşti
· 2001 – Brâul Maicii Domnului din Volos – Grecia
· 2002 – moaştele Sf. Ioan Casian din Marsilia – Franţa
· 2003 – moaştele Sf. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, din Tesalonic – Grecia
· 2004 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea Panaghia Soumela, Veria – Grecia
· 2005 – moaştele Sf. Apostol Pavel din Veria – Grecia
· 2006 – moaştele Sf. Nectarie din Eghina – Grecia
II) A înfiinţat peste 300 de parohii, 40 de mănăstiri şi schituri, 5 Protopopiate (Iaşi I, Darabani, Săveni, Roznov şi Ceahlău) şi a iniţiat şi susţinut construirea a peste 250 de biserici noi.
III) A organizat 15 aniversări, comemorări şi proclamări de canonizare în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei.
IV) A participat la 116 simpozioane, congrese, conferinţe, colocvii sau întruniri naţionale şi internaţionale.
.
ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ

I) Lucrări în volum:
A. Publicate:
· „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea...”. 12 Scrisori pastorale de Crăciun şi Paşti, Iaşi, Trinitas, 1996, 97 p.
· Confessing the Trouth in Love: Orthodox Perceptions on Life, Mission and Unity, Iaşi, Trinitas, 2001, 258 p.
· Făclii de Înviere – Înţelesuri ale Sfintelor Paşti, Iaşi, Trinitas, 2005, 183 p.
· Dăruire şi dăinuire. Raze şi chipuri de lumină din istoria şi spiritualitatea românilor, Iaşi, Trinitas, 2005, 439 p.
· Daruri de Crăciun – înţelesuri ale sărbătorii Naşterii Domnului, Iaşi, Trinitas, 2005, 138 p.
· Brâncuşi. Sculptor creştin ortodox, Iaşi, Trinitas, 2007, 88 p.
B. În curs de apariţie la Editura Trinitas:
· Ştiinţa mântuirii (Studii de teologie socială şi misionară, 350 pagini);
· Comori ale Ortodoxiei (Studii de spiritualitate ortodoxă, 420 pagini);
· Teologie şi Spiritualitate (teză de doctorat, 372 pagini);
· Păstorul Cel Bun (Cateheze şi omilii, 450 pagini);
· Foame şi sete după Dumnezeu (înţelesul şi folosul postului, cateheze, 220 pagini);
· Fais l’oeuvre de l’Evangeliste (studii de spiritualitate ortodoxă şi misiune creştină în limba franceză, 215 pagini).
II) Traduceri:
· Stăniloae Dumitru – Le génie de l’Orthodoxie. Introduction, Edit. Desclée de Brouwer, Paris, 1985, col. Théophanie.
III) Alte lucrări:
· 49 broşuri;
· 876 articole, studii, cuvântări, prefeţe în limba română;
· 45 studii şi articole scrise în limba franceză;
· 35 studii şi articole scrise în limba engleză;
· 19 studii şi articole scrise în limba germană;
· 14 studii şi articole apărute în alte limbi.
ÎNALT PREA SFINTITUL
MITROPOLIT DANIEL
PATRIARHUL ALES
AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
Monseñor Daniel Ciobotea

.

Patriarca electo

de la Iglesia Ortodoxa Rumana

.

Su entronización tendrá lugar

el 30 de septiembre de 2007

.

Monseigneur Daniel Ciobotea est le nouveau Patriarche elu de l'Eglise Orthodoxe Roumaine!

Son intronisation aura lieu le 30 septeembre 2007

His Eminence Daniel Ciobotea was elected Patriarh of Romanian Orthodox Church

His Eminence Daniel Ciobotea Ph.D., Metropolitan of Moldavia and Bukovina , was born on July 22-nd, 1951 in commune Dobreşti, Timiş County , being the third child in the family of the teacher Alexie Ciobotea and of his wife, Stela. He attended the primary school in his native village, Dobreşti (1958-1962), and the secondary school in Lăpuşnic (1962-1966), Timiş County . During 1966-1970 he attended the high-school in Buziaş and then in Lugoj. After he graduated the high-school he became a student in Theology at the Theological University of Sibiu (1970-1974).During 1974-1976 he attended the courses of the doctor's degree at the Universitary Theological Institute in Bucharest, Sistematic Department, under the guidance of Fr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae; he continues his studies abroad; two years at the Faculty of Protestant Theology of the University of Humanistic Sciences in Strasbourg (France) and two years at "Albert Ludwig" University in Freiburg im Breisgau, Faculty of Catholic Theology (Germany).On July 15, 1979 he gets his doctor's degree at the Faculty of Protestant Theology in Strasbourg, entitled: Réflexion et vie chrétiennes aujourd'hui. Essai sur le rapport entre la théologie et la spiritualité . The work was prepared under the guidance of two outstanding French professors: Gerard Ziegwalt şi André Benoît, and it received the highest mark. An enlarged form of this work was prepared under the guidance of his mentor. Fr. Prof. Dumitru Stăniloae and it was presented on October 31-th, 1980 at the Universitary Theological Institute in Bucharest , with the following title: Theology and Christian Spirituality. The relation between the two and the present-day situation . After the oral exam and the presentation of the work, Dan-Ilie Ciobotea was declared doctor in Orthodox Theology, also receiving the highest mark. Fr. Prof. Dr. D. Stăniloae said on this occasion: "The exam proved to the commission that they were confronted with a well prepared candidate, well-informed and especially a candidate who displays the wish to lead a theological life of spiritual depth. We need this kind of persons, men that should live according to the teachings of our Church. This is the true spirituality of the priest: to live such a kind of life that he should be able to respond to the questions of the contemporary man, but also to remain a priest. Without a theological culture and without the sublime mission and dignity of priesthood we shall finally end up estranging the faithful people from the Church". His Eminence Daniel currently speaks French and German, English and Italian.
POSITIONS AND HONORS - 1980 - "Doctor in Theology" at the Universitary Theological Institute - Bucharest - 1980-1988 - Lecturer at the Ecumenical Institute in Bossey, Geneva and associate professor in Geneve and Freiburg, Switzerland - 1987 - Tonsured in monasticism at the Sihăstria Monastery, with the name of Daniel - 1988 - Patriarchal Counselor, Manager of "Contemporary Theology and Ecumenical Dialogue" Department - 1988 - Associate Professor at the Department of Christian Mission of the Universitary Theological Institute in Bucharest - 1990 (March) - Vicar Bishop of the Metropolitanate of Timişoara - 1990 (June) - Archbishop and Metropolitan of Moldavia and Bukovina - From 1992 - Professor of Theology at the Faculty of Orthodox Theology at The "Al.I.Cuza" University of Iaşi - Member of the Executive and Central Committee of the Ecumenical Council of Churches (Geneva) - Vicepresident of the 2nd General Meeting of the European Churches Conference (Graz, 1997) - Vicepresident of the National Committee of Historical Monuments (Bucharest) - President of the National Synodal Commission of Religious Education (Bucharest) - Representative of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church for Young Christian Activities (Bucharest) - Member of the International Academy of Religious Sciences in Brussels (2000) - Member and Honor President of numerous non-governmental organizations

Elección del Arzobispo de Bucarest y Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana, el 12 de septiembre de 2007.

Proceso de elección del arzobispo de Bucarest

y patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana.

.

Conforme a la decisión del santo Sínodo de la Iglesia ortodoxa rumana, la elección del arzobispo de Bucarest y patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana tendrá lugar el 12 de septiembre próximo.
.
El 12 de septiembre, después de la Divina Liturgia oficiada en la Catedral Patriarcal, el Santo Sínodo designará a dos o tres candidatos; y el mismo día a partir de las 17 horas, uno de estos candidatos será elegido Arzobispo y Patriarca por un colegio constituido por los miembros del Santo Sínodo, por 10 clérigos y 20 laicos de la asamblea diocesana de la archidiócesis de Bucarest, por 1 clérigo y dos laicos delegados de cada diócesis de Rumanía, así como por los decanos de las 6 facultades de teología y los rectores de los 6 seminarios.
.
Traducción y adaptación del francés por Luis María Forniés

.
.

L'élection del l'archevêque de Bucarest

et patriarche de l'Eglise Orthodoxe Roumaine.

Conformément à la décision du Saint Synode de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, l’élection de l’archevêque de Bucarest et patriarche de l’Eglise Orthodoxe Roumaine aura lieu le 12 septembre prochain. Le 12 septembre après la Divine Liturgie officié dans la Cathédrale Patriarcale, le Sainte Synode va désigner deux ou trois candidats et le même jour à partir de 17h00, un de ces candidats sera élu par un collège constitué des membres du Saint Synode, de l’assemblé diocésain de l’Archidiocèse de Bucarest ( 20 laïcs et 10 clercs), des délégués de chaque diocèse de Roumanie (un clerc et deux laïcs), ainsi que les doyens des 6 facultés de théologie et les directeurs des 6 séminaires.

Extracto del discurso de bienvenida al III Encuentro ecuménico europeo de Sibiu, pronunciado por Monseñor Daniel.

Extrait du discours d’accueil à la IIIème Rencontre œcuménique européenne de Sibiu prononcé par Mgr Daniel, Métropolite de Moldavie et de Bucovine et Locum tenens du Patriarche de l’Eglise Orthodoxe Roumaine .
.
Après Basel et Graz nous nous retrouvons à Sibiu, une belle ville de Transylvanie, une Europe en miniature, un territoire roumain où vivent ensemble des Roumains Saxons, et Hongrois, représentant les principales églises chrétiennes d’Europe, sans des murs de séparation, et avec un désir de réunification non pas seulement au niveau politique ou économique mais aussi spirituel. Nous nous retrouvons devant un arc dans le temps qui nous parle de notre devoir en tant qu’Eglises fondées sur le Verbe vivant de l’Evangile du Christ, Celui qui est la Lumière du Monde qui illumine tout homme, pour susciter le renouveau de la vie et l’unité dans l’Europe.
.
Cette Lumière du Christ nous a accompagné et nous a renforcés dans l’espoir, surtout dans les années difficiles de la dictature communiste athée. Les fidèles de Roumanie, une grande partie d’entre eux étant des vrais martyrs, sont restés fidèles à la foi de leurs ancêtres, en faisant du peuple roumain un des plus religieux peuples d’Europe.
.
En ayant la conviction que par l’élargissement de l’Union Européenne le dialogue œcuménique va être encouragé, nous exprimons encore une fois la joie de vous accueillir en Roumanie. Notre Pays même s’il est devenu récemment membre de l’Union Européenne, n’a jamais cessé de se manifester dans un véritable esprit européen. En même temps en tant que citoyens de l’Europe nous avons le devoir d’œuvrer avec les chrétiens du monde entier, pour manifester une responsabilité commune en témoignant le Christ. Cette attitude peut apporter des fruits dans la coopération et la promotion de la foi et les valeurs chrétiennes et par la solidarité pour résoudre les problèmes urgents dont la société est confrontée.
.
Soyez les bienvenus à Sibiu dans cette Capitale Culturelle de l’Europe, devenue aujourd’hui une Capitale Spirituelle Œcuménique dans la joie de l’amour du Christ.
„LUMINA LUI HRISTOS LUMINEAZĂ TUTUROR. SPERANŢĂ PENTRU REÎNNOIRE ŞI UNITATE ÎN EUROPA”
.
A III-a Adunare Ecumenică Europeană, Sibiu, 4-9 septembrie 2007

.
În perioada 4-9 septembrie 2007, se va desfăşura la Sibiu – „Capitala culturală europeană 2007”, cea de a III-a Adunare Ecumenică Europeană (3AEE), organizată în comun de către Conferinţa Bisericilor Europene (KEK) şi Consiliul Conferinţelor Episcopale Catolice din Europa (CCEE).
.
„Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranţă pentru reînnoire şi unitate în Europa” este tema aleasă pentru această Adunare de către Comitetul comun KEK/CCEE. Accentul se pune pe Persoana Mântuitorului Iisus Hristos (Ioan 8,12), făcându-se referinţă la simbolul luminii, care are o importanţă deosebită atât în tradiţia creştină răsăriteană, cât şi în cele apusene. Subtitlul are ca scop să sublinieze rolul important pe care creştinismul poate să-l joace în Europa de astăzi.
Conferinţa Bisericilor EuropeneCea de-a III-a Adunare Ecumenică Europeană
(Sibiu, 04.09-09.09.2007)

PROGRAM
.
Marţi, 04.09.2007
20.00 – Festivitatea de primire a oaspeţilor;
.
Miercuri, 05.09.2007
09.00 – Sesiunea de deschidere. Rugăciunea de început (interconfesională);
10.00 – Sesiunea plenară de deschidere. Lumina lui Hristos şi Biserica (temele 1,2,3);
12.30 – 13.00 – Rugăciunea de la miezul zilei (toţi);16.00 - Temele 1,2,3 – forumuri;
18.30 – Rugăciunea de seară în bisericile locale;(1)
.
Joi, 06.09.2007
09.00 – Rugăciunea de dimineaţă (toţi) şi Meditaţie biblică (toţi);
10.30 – Sesiune plenară. Lumina lui Hristos şi Europa (temele 4,5,6);
12.45 – 13.00 – Rugăciunea de la miezul zilei (toţi);16.00 - Temele 4,5,6 – forumuri;
18.30 – Rugăciunea de seară în bisericile locale;(2)
.
Vineri, 07.09.2007
09.00 – Rugăciunea de dimineaţă (toţi) şi Meditaţie biblică (toţi);
10.30 – Sesiune plenară. Lumina lui Hristos şi lumea (temele 7,8,9);
12.45 – 13.00 – Rugăciunea de la miezul zilei (toţi);16.00 - Temele 7,8,9– forumuri;
18.30 – Vecernie Ortodoxă;
.
Sâmbătă, 08.09.2007
08.00 – Sărbătoarea Naşterii Fecioarei Maria (pe confesiuni – în biserici diferite);
11.00 – Sesiunea plenară finală I. Concluzii de la forumuri.
12.45 – 13.00 – Rugăciunea de la miezul zilei (toţi);
15.00 – 19.00 – Evenimente ale diferitor comunităţi locale;
17-00 – 18.30 - Sesiunea plenară finală II. Concluzii de la forumuri.
20.00 – Sărbătoarea luminii;
.
Duminică, 09.09.2007
08.00 – 10.30 – Slujbe la bisericile locale;
11.00 – 12.00 – Adunarea finală;
12.00 – Plecarea oaspeţilor
.
Mesă catolică
.
Mesă catolică