ANUNT IMPORTANT


Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Vilar, Franţa

Protos. Timotei Lauran - noul episcop al Episcopiei Ortodoxe Romane din Spania si Portugalia . BIOGRAFIE protos. Timotei Lauran s-a născut la 12 aprilie 1975, în Satu-Mare;- 1981-1989: Şcoala Generala nr. 6, Satu-Mare;- 1989-1993: Liceul Teoretic Ioan Slavici, Satu-Mare;- 20 iunie 1992: a obţinut diploma de cântăreţ bisericesc;- 1993: a absolvit Liceul Teoretic Ioan Slavici din Satu Mare, profilul Istorie Ştiinţe Sociale;- 1993-1997: cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca;- 1997: a susţinut licenţa în teologie cu lucrarea: „Validitatea hirotoniilor anglicane în contextul relaţiilor dintre Biserica Ortodoxă şi Biserica Anglicană”;- 24 martie 1998: a fost tuns în monahism la Mănăstirea Nicula;- 25 martie 1998: a fost hirotonit ierodiacon;- 14 iunie 1998: a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Nicula;- octombrie 1998-februarie 1999: a urmat cursurile Facultatii de Medicină şi Farmacie din cadrul Universităţii „Iuliu Haţeganu” Cluj-Napoca;- martie 1999-mai 1999: stagiu la Mănăstirea „Acoperamântul Maicii Domnului” – Franţa;- octombrie 1999-ianuarie 2001: preot duhovnic la Mănăstirea „Acoperamântul Maicii Domnului” – Franţa;- octombrie 1999-decembrie 2000: a urmat cursurile de masterat ale Institutului Ortodox Saint Serge din Paris;- 15 august 2000: a fost ridicat la rangul de protosinghel;- 1 decembrie 2000: a obţinut titlul de master în teologie ortodoxă în urma susţinerii lucrării de masterat: „Simbolismul veşmintelor monahale la Sfinţii părinţi (sec I-VI)”;- februarie 2001-februaire 2002: a fost preot slujitor la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Nicula; tot în această perioadă a îndeplinit ascultările de Secretar si Eclesiarh al mânăstirii;- octombrie 2001-prezent: doctorand la catedra de „Istoria Bisericească Universală” din cadrul „Facultăţii de Teologie Ortodoxă” din Cluj-Napoca. Tema tezei de doctorat este: „Ortodoxie şi erezie în Biserica Primară”, sub îndrumarea PC Pr. Prof. Vasile Leb;- februarie 2002-aprilie 2004: preot duhovnic la Mânăstirea Naşterea Maicii Domnului” din Ciucea;- aprilie 2004: transferat in Mitropolia Europei Occidentale si Meridionale, la Mânăstirea Înălţarea Sfintei Cruci” Malvialle, Franţa;- aprilie 2004-octombrie 2005: a fost preot slujitor la Mânăstirea Înălţarea Sfintei Cruci” Malvialle, Franţa;- noiembrie 2004-prezent: responsabil si pentru parohia de la Toulouse;- noiembrie 2005-prezent: stareţ la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Vilar, Franţa;- noiembrie 2005-prezent: exarh al mânăstirilor şi membru al Consiliului Mitropolitan;- limbi vorbite : franceză (scris,vorbit), spaniolă (conversatie). Avem bucuria sa va anuntam ca in data de 25 mai 2008 va avea loc, in regiunea Madridului, hirotonia intru arhiereu a Prea Cuviosului Parinte Arhimandrit Timotei Lauran, Episcop ales al Episcopiei Ortodoxe Romane a Spaniei si Portugaliei.

CELEBRACION MASLUL DOMINGO 6 DE ABRIL


SAPTAMANA MAREJueves 24 a las 10 horas: Divina Liturgia ( Cina cea de Taina) y a las 20 horas Denia Evanghelilor
Viernes 25 a las 20 horas: Rastignirea Domnului (Denia Prohodului)
Sábado 26 a las 24 horas: Prohodul Domnului.
Domingo 27 a las 10 horas: Invierea Domnului- Sfintele Pasti.


Adunarea Generală Extraordinară a Mitropoliei


Para mas fotos pulsar: Métropole orthodoxe roumaine: l'évêché d'Italie et l'évêché d'Espagne et Portugal
Le 19 février 2008, l'Assemblée extraordinaire de la Métropole orthodoxe roumaine en Europe Occidentale et Méridionale s'est donné un nouveau statut canonique, tout en créant deux nouveaux évêchés: un pour l'Italie et l'autre pour l'Espagne et Portugal. Mgr Silouane a été désigné candidat unique de l'Assemblée de l'Italie pour cet évêché. Il sera confirmé par le Saint Synode de l'Eglise de Roumanie en mars prochain.

NEPSIS


Asociaţii
Asociaţia tinerilor, „NEPSIS”„Nepsis” este asociaţia de tineri a Mitropoliei. Ea s-a constituit la 13 noiembrie 1999, la iniţiativa Mitropolitului Iosif şi a primit numele de NEPSIS, cuvânt grec care înseamnă “trezvie”. Alegerea acestui nume voia să sublinieze scopul asociaţiei: acela de a păstra aprinsă flacăra credinţei printre cei tineri.email: association_nepsis@yahoo.comsite: http://www.nepsis.org/Preşedinte: Christian Cădere, email: chriscadere@hotmail.com, mobil: 0033 6 22 34 51 49Secretariat: Anca Maria Sav, email: sav_ancamaria@yahoo.co.uk; mobil: 0033 6 16 02 33 43Contact Italia: Delia Timiş (deliatimis@yahoo.com; 0039 349740 70 31)Contact Belgia: Marinela Dîrţu, Ana Maria Boca, Georgiana Boboc (nepsis_belgique@yahoo.fr; marinela_dirtu@yahoo.fr; aniboca@yahoo.fr; 0032 497 061094)Contact Spania: Bogdan Grecu (bogdangrecu@yahoo.co.uk; 0034 607428825)”MĂ CONSIDER A FI UN ORTODOX REALIST,FĂRĂ TEAMĂ DE DIALOG”(Interviul acordat de I.P.S Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Patriarhul ales al Bisericii Ortodoxe Române domnului Remus Rădulescu pentru Radio România Actualităţi, 13 septembrie 2007)Înalt Prea Sfinţitul Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, este noul Patriarh ales al Bisericii Ortodoxe Române, după alegerea sa din 12 septembrie, de către Colegiul Electoral Bisericesc. Personalitatea şi activitatea IPS Daniel ca mitropolit au fost intens mediatizate, mai ales în perioada dinaintea alegerilor pentru funcţia de patriarh. În primul interviu acordat Postului Naţional de Radio, cel de-al şaselea Patriarh al României vorbeşte despre cea mai mare provocare a Bisericii din zilele noastre, despre relaţia celei mai credibile instituţii a ţării cu lumea politică şi explică de ce şi când este important ecumenismul.Reporter: Înalt Prea Sfinţia Voastrã, în primul rând, felicitări pentru încrederea de care v-aţi bucurat în Colegiul Electoral Bisericesc, că aţi fost ales Patriarhul BOR. Dumnezeu să vă ajute în slujirea pe care o veţi face din cea mai înaltă funcţie de slujire în biserică!IPS Daniel: Mulţumim pentru felicitare şi, desigur, considerăm că Dumnezeu ne-a chemat la această slujire, care este o slujire foarte grea. În acelaşi timp, ea este necesară Bisericii, ca împreună cu Sfântul Sinod şi cu tot clerul din ţară să slujim Biserica pe calea mântuirii, întrucât cea dintâi chemare a tuturor oamenilor este aceea de a ne pregăti în lumea aceasta pentru viaţa veşnică, de a căuta mântuirea.Secularizarea, cea mai mare provocare la adresa BisericiiReporter: Înalt Prea Sfinţia Voastră, care credeţi că este provocarea majoră pe care o are de înfruntat Biserica în aceste vremuri?IPS Daniel: Cred că cea dintâi şi cea mai mare provocare este secularizarea, mai precis vieţii personale şi a societăţii ca şi când Dumnezeu nu ar exista. Cu alte cuvinte, este vorba de o societate care se construieşte din ce în ce mai mult fără referinţă la Dumnezeu, fără referinţă la valorile religioase. Din acest punct de vedere, cu cât secularizarea se intensifică mai mult, Biserica trebuie să rămână fidelă, credincioasă lui Hristos şi să intensifice viaţa ei spirituală. În polarizarea aceasta, secularizare - sfinţenie, noi trebuie să luptăm cât putem să menţinem vocaţia principală a omului, şi anume aceea de a dezvolta viaţa în relaţie cu Dumnezeu. Dacă uităm de Dumnezeu, atunci şi demnitatea umană sau valoarea umană eternă se pierde.Deci secularizarea este o problemă, nicidecum o soluţie. Ea nu este soluţia, pentru că ea limitează existenţa omului la biologic şi la teluric. Cu alte cuvinte, limitează existenţa omului la ceea ce este pământesc. Or, vocaţia principală a omului este aceea de a purta în el dorul veşniciei, dorul de iubire veşnică, dorinţa de viaţă veşnică. Iar acestea le dă credinţa, ca legătură vie cu Dumnezeu cel Veşnic şi Netrecător.Reporter: Cum poate Biserica să oprească această tendinţă din ce în ce mai crescândă - în Vestul Europei este mai accentuată, dar se vede că şi la noi începe să se accentueze această tendinţă - a îndepărtării omului de cele spirituale, de Dumnezeu? Prin ce modalităţi Biserica ar putea să contracareze ...IPS Daniel: Noi, în primul rând, trebuie să urmăm tradiţia Sfinţilor Părinţi, pentru că aceste valuri de secularizare, cum spuneam, nu sunt o soluţie în sine, şi foarte adesea societatea, ajungând la unele extreme în ceea ce priveşte uitarea de Dumnezeu, în baza pedagogiei divine în istorie, va căuta din nou religia. Secularizarea este un vid spiritual. Nu se poate zidi ceva pe un vid spiritual. Ca atare, noi trebuie să rămânem credincioşi, fideli lui Hristos, chiar dacă suntem mai puţini, ca din aceşti puţini Dumnezeu după aceea poate să reînnoiască societatea. De pildă, comunismul în România se credea la un moment dat atotputernic şi etern, iar istoria a făcut în aşa fel încât comunismul a pierdut această poziţie dominantă la noi, iar cei care au fost umiliţi, care au fost marginalizaţi, creştinii, au primit de la Dumnezeu chemarea ca să reapară, să fie Biserica din nou în atenţia societăţii.Tot aşa, credem că şi secularizarea europeană şi nord-americană va dura o anumită perioadă, dar, prin contrast, omul îl va căuta pe Dumnezeu. Apoi, mai avem şi provocarea altor religii. De pildă, în Franţa secularizată, Biserica a fost marginalizată, a devenit mai timidă, dar a venit islamul, care afirmă foarte puternic credinţa în Dumnezeu, iar societatea secularizată se confruntă acum cu o prezenţă a religiosului într-un mod neaşteptat şi chiar greu de gestionat. Deci, Dumnezeu lucrează în istorie în mod surprinzător.În nici un caz nu considerăm că secularizarea de tip occidental este eternă. Deja, în mijlocul secularizării există şi manifestări de redescoperire a credinţei, însă nu credinţă pur formală, ci una existenţială, trăită. Avem nevoie de o credinţă mărturisită, de o credinţă angajată, nu doar una nominală. De aici importanţa misiunii Bisericii. În primul rând, să nu cedăm, iar în al doilea rând să aprofundăm adevărurile de credinţă, ca să fim motivaţi puternic în credinţa noastră.„Forţa spirituală contează în primul rând, apoi se găsesc şi cele materiale”Reporter: Înalt Prea Sfinţia Voastră, după 1989 Biserica Ortodoxă a avut o activitate social-filantropică din ce în ce mai intensă. S-au înfiinţat aşezăminte sociale în toate eparhiile, inclusiv la Iaşi, aţi fost mitropolit acolo, aţi depus o activitate socială bogată. Biserica Ortodoxă Română are forţa materială necesară pentru a dezvolta această activitate social-filantropică?IPS Daniel: Nu are forţa materială necesară, dar totdeauna noi contăm, în primul rând, pe forţa spirituală. Dacă există o forţă spirituală, o convingere că liturghia se întregeşte cu filantropia, iar filantropia trebuie să aibă ca bază liturghia vom găsi şi mijloace materiale. Se vede aceasta, atunci când preotul în parohie vrea să facă ceva în favoarea săracilor, în favoarea celor singuri, în favoarea celor bolnavi. Dumnezeu îl ajută şi el găseşte câte un sponsor, mai cooperează cu autorităţile locale… Important este să avem multă dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de semeni, iar cele materiale se adaugă. Niciodată noi, românii, n-am avut un surplus material, de aici şi expresia " a dăruit din puţinul lui pentru Biserică” sau "din puţinul lui a ajutat pe alţii mai săraci". Aşadar, în primul rând contează forţa spirituală iar apoi se găsesc şi cele materiale.Relaţia cu lumea politicăReporter: Tot după 1989, am observat o tendinţă a lumii politice de a folosi Biserica, uneori, pentru imagine, de a o instrumentaliza , să spunem , electoral. Biserica este recunoscută ca fiind instituţia cea mai credibilă în rândul românilor. Cum veţi aborda, din treapta de Patriarh, relaţia cu politica?IPS Daniel: Noi, în general, nu afirmăm o opinie personală în privinţa relaţiilor Stat-Biserică, ci împreună cu Sfântul Sinod. Iar atitudinea Bisericii valabilă şi acum, ca principiu, este aceasta: păstrăm autonomia Bisericii faţă de Stat, însă această autonomie nu trebuie să fie nici concurenţă cu Statul şi nici o izolare completă de el. Avem deja înscris principiul acesta şi în noua Lege a Cultelor: cultele sunt autonome faţă de Stat, dar în acelaşi timp cooperează cu Statul pentru binele comun. Deci, noi nu suntem Biserică de Stat şi nu depindem de Stat în sensul unei subordonări, însă deoarece majoritatea populaţiei ţării aparţine Bisericii Ortodoxe Române, nici nu putem să ne considerăm stat în stat, nici să evităm o cooperare cu Statul.Uneori se încearcă în campanii electorale, poate, folosirea imaginii Bisericii, dar noi, ca Biserică, nu avem preferinţă pentru un singur partid. Să nu uităm că în toate partidele politice există membri ai Bisericii Ortodoxe Române, ca atare relaţia noastră cu aceşti membri este mai mult de ordin spiritual. Aceştia sunt fraţii noştri întru credinţă sau fiii duhovniceşti ai Bisericii şi, în consecinţă, Biserica doreşte să cultive conştiinţa creştină, inclusiv a oamenilor politici. Cu alte cuvinte, un om politic trebuie să fie creştin nu doar o dată la patru ani, ci tot timpul.Cred că noi nu putem considera politica doar ca ceva opus Bisericii, ci contează foarte mult şi ce fel de activitate pastorală, de conştientizare creştină desfăşoară Biserica în raport cu oamenii politici. Acei oameni politici care vin mai des la Biserică, cunosc mai bine nevoile Bisericii, dintre oamenii politici, şi o ajută mai mult. Deci, nu trebuie să aşteptăm campania electorală ca oamenii politici să ajute Biserica, ci trebuie şi noi să-i informăm permanent care sunt problemele şi care sunt activităţile Bisericii, ca această cooperare să nu pară doar una de conjunctură.Reporter: Credeţi, aşadar, că e de ajuns reprezentarea intereselor Bisericii în forurile care iau hotărâri în Stat prin membrii laici, sau prin membrii politicieni, nu printr-un membru de drept într-un parlament, să spunem? Credeţi necesară această formulă de participare la decizie?IPS Daniel: Experienţa din trecut cu membrii de drept în Senat nu a fost întotdeauna benefică. Un ierarh care stă prea mult în Parlament nu se poate ocupa de eparhia sa. Totuşi, este bine ca atunci când unele legi se referă direct sau indirect la viaţa Bisericii, aceasta să fie consultată să-şi spună punctul de vedere.„Ortodoxia agresivă nu este atrăgătoare pentru nimeni”Reporter: Înalt Prea Sfinţia Voastră, în interiorul Bisericii, o ştim cu toţii, există un curent aşa-zis „antiecumenist”, o temere a unor monahi şi credincioşi că deschiderea ecumenică ar putea conduce la pierderea credinţei ortodoxe. Aţi fost catalogat deseori ca şi ecumenist, uneori cu o nuanţă peiorativă. Cum vă autodefiniţi în această privinţă?IPS Daniel: Eu mă autodefinesc ca un ortodox realist, nu ecumenist. şi anume, într-o lume pluralistă din punct de vedere confesional, religios, nu putem să promovăm Ortodoxia prin izolare, ci prin dialog, prin cooperare. Avem milioane de români ortodocşi în afara graniţelor ţării, în ţări majoritar catolice sau protestante. Ca atare, este inevitabil contactul şi dialogul. Iar din perspectiva angajării noastre în mişcarea ecumenică, Biserica Ortodoxă Română nu este singură. În această privinţă au fost multe hotărâri panortodoxe care recomandau dialogul şi cooperare. Astfel, chiar dacă Biserica Rusă şi Biserica Greacă, uneori par a fi mai reticente, sunt şi ele angajate în mod oficial în dialogurile ecumenice internaţionale, împreună cu Patriarhia Ecumenică.Important este nu faptul de a fi ecumenic sau deschis, ci în ce măsură folosim dialogul şi cooperarea pentru a pune în evidenţă valorile Ortodoxiei. Dacă noi folosim ecumenismul ca o şansă de a face cunoscută Ortodoxia, este benefic. Dacă ne pierdem însă identitatea, dacă ne dizolvăm atunci când dialogăm, desigur că acesta poate fi un pericol. De aceea, un ecumenism autentic în favoarea ortodocşilor poate să-l facă numai acela care e bine pregătit, care cunoaşte valorile perene ale Ortodoxiei şi, în acelaşi timp, cunoaşte şi care sunt punctele comune sau punctele divergente cu alte confesiuni. Astăzi, în faţa societăţii secularizate creştinii nu au credibilitate când se ceartă între ei. Ei au mai multă credibilitate în faţa lumii secularizate când dialoghează şi când cooperează unii cu alţii, cooperează în domeniul social, în faţa suferinţei, în faţa sărăciei. Aşadar, trebuie să vedem această deschidere ecumenică a românilor nu ca pe o simplă modă, ci ca pe un mod de a convieţui civilizat, ca pe un efort de a trece de la ceartă la dialog şi de la confruntare la cooperare. Când relativizăm credinţa şi morala creştină, atunci ecumenismul nu este în favoarea noastră. Dar când afirmăm valorile profunde ale Ortodoxiei, atunci credem că trebuie s-o facem prin dialog, nu prin ceartă sau prin agresivitate. O Ortodoxie agresivă nu este atrăgătoare pentru nimeni. Nici una laxă, care s-ar dizolva într-un dialog superficial, fără discernământ critic.„Noi nu credem într-o Biserică autocefală, ci în Biserica sobornicească”Reporter: Credeţi că Ortodoxia, Bisericile Ortodoxe naţionale sunt destul de unite în mesajul lor pe care-l au de transmis în acest dialog cu celelalte confesiuni? Cum credeţi că se poate întări unitatea Ortodoxiei?IPS Daniel:Avem nevoie de întruniri, periodice, cu regularitate, între Bisericile Ortodoxe autocefale. şi acest lucru l-am spus de faţă cu Sfântul Sinod şi în numele Sfântului Sinod, cu doi ani în urmă (n.r.: 2005), în prezenţa Patriarhului Ecumenic, Sanctitatea Sa Bartolomeu I, care a apreciat foarte mult această propunere. Însă deocamdată e greu de realizat o regularitate a întrunirilor panortodoxe. De ce Sfintele Canoane cer ca episcopii dintr-o ţară, dintr-o Biserică locală să se întrunească cel puţin de două ori pe an, primăvara şi toamna? Pentru că sinodalitatea presupune şi întruniri periodice. Dar la nivel panortodox, adică universal, noi nu mai avem această practică a întâlnirilor periodice, cel puţin la trei ani odată. Cred că Bisericile Ortodoxe naţionale au o valoare deosebită, pentru că se identifică, în general, cu misiunea la un popor care a fost creştinat. Totuşi, să nu uităm că în Crez noi mărturisim Biserica „Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească”. Noi nu credem într-o Biserică autocefală, ci în Biserica sobornicească, adică Ortodoxia în ansamblul ei. Iar din acest punct de vedere e foarte necesar nu doar dialogul nostru cu alte confesiuni, ci, în primul rând, un dialog mai intens şi o cooperare mai strânsă între Bisericile Ortodoxe surori.BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI

DRAGI ROMANI


Cu binecuvantarea I.P.S IOSIF, Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Europei Occidentale si Meridionale incepand cu luna martie 2008 se va sluji

SFANTA TAINA a MASLULUI in Centrul Ecumenic Loyola, calle Gravina, 4, 1º, Alicante (aproape de Ayuntamiento)

Programul slujbelor religioase: Sambetele I si III ale lunii de la orele 18, 00

Pentru informatii suplimentare: Pr. Nicolae Cristian Toderici tel. 670 671 725


VA ASTEPTAM CU DRAG!