FALLECIMIENTO DE SU BEATITUD TEOCTIST (Rumano, francés y español)


Nr. 3052/30 iulie 2007

COMUNICAT DE PRESĂ

Părintele Patriarh Teoctist a trecut la cele veşnice

Cu profundă durere, Biroul de Presă al Patriarhiei Române anunţă trecerea la Domnul a celui ce a fost Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei, Locţiitor al Cezareei Capadociei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul Părinte Teoctist Arăpaşu.

Născut pe plaiuri botoşănene, atras de la o vârstă fragedă de viaţa monahală, Părintele Patriarh Teoctist a urcat treptele ierarhiei bisericeşti începând din anii 1940. Vrednic ucenic al Patriarhului Justinian Marina, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist s-a dovedit a fi un slujitor de nădejde în ogorul Domnului şi în activitatea sa de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

Păstorind Biserica împreună cu ceilalţi înalţi ierarhi, în vremuri de prigoană a credinţei creştine, a ştiut, prin Harul Sfântului Duh, să conducă corabia Bisericii în misiunea încredinţată ei de Mântuitorul Iisus Hristos.

În aceste momente de durere, suflarea ortodoxă românească se roagă Bunului Dumnezeu să aşeze sufletul Prea Fericirii Sale în corturile drepţilor, în sânul lui Avraam să-l odihnească şi cu drepţii să-l numere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
.
.

.


COMMUNIQUÉ DE PRESSE
.
Sa Béatitude le Patriarche Théoctiste est né au ciel le 30 juillet 2007!
.
C’est avec une profonde douleur que le Bureau de Presse du Patriarcat Roumain annonce la naissance au ciel de celui qui a été Archevêque de Bucarest, Métropolite de Munténie et Dobrogea, locum tenance de Césarée de Cappadoce, et Patriarche de l’Eglise Orthodoxe Roumaine, Sa Béatitude Théoctiste Arapasu.

Né le 7 février 1915 dans le département de Botosani (région de Moldavie), attiré dès son enfance par la vie monastique, le Patriarche Théoctiste a commencé à gravir les échelons de la hiérarchie à partir de 1940. Digne disciple du Patriarche Justinien Marina (1948-1977), Sa Béatitude Théoctiste a été un véritable serviteur du Christ et de son Eglise.

Inspiré par la Grâce du Saint Esprit, en union avec le Saint Synode de l’Eglise roumaine, il a su garder, pendant des temps de détresse défavorables aux chrétiens, le navire de l’Eglise sur le chemin vers le Christ.

Dans ces moments douloureux, la communauté orthodoxe roumaine prie le Seigneur de placer dans les demeures des justes l’âme de Sa Béatitude Théoctiste, qu’Il la fasse reposer dans le sein d’Abraham et l’ajoute au nombre des élus.
.
Que Dieu le fasse reposer en paix!
.
BUREAU DE PRESSE DU PATRIARCAT ROUMAIN
.
.


COMUNICADO DE PRENSA
.
¡Su Beatitud el Patriarca Teoctist ha nacido en el cielo el 30 de julio de 2007!
.
Con profundo dolor, la Oficina de Prensa del Patriarcado de Rumanía anuncia el nacimiento en el cielo de aquel que ha sido Arzobispo de Bucarest, Metropolitano de Munténie y Dobrogea, Locum-tenens de Cesárea de Capadocia, y Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana, Su Beatitud Teoctist Arapasu.
.
Nacido el 7 de febrero de 1915 en el departamento de Botosani (región de Moldavia), atraído desde su infancia por la vida monástica, el Patriarca Teoctiste comenzó a subir en el escalafón de la jerarquía a partir de 1940. Digno discípulo del Patriarca Justiniano Marina (1948-1977), Su Beatitud Teoctist ha sido un verdadero servidor de Cristo y de su Iglesia.
.
Inspirado por la Gracia del Espíritu Santo, en unión con el Santo Sínodo de la Iglesia rumana, supo mantener, durante los tiempos de desamparo desfavorables a los cristianos, el navío de la Iglesia en la senda hacia Cristo.
.
En estos momentos dolorosos, la comunidad ortodoxa rumana ruega al Señor colocar en la morada de los justos el alma de Su Beatitud Teoctist, que la haga descansar en el seno de Abraham y la incluya entre los elegidos.
.
¡Qué Dios le haga descansar en paz!
.
.
Traducción del francés por Luis María Forniés