Cuvântul Prea Fericitului Părinte Daniel la întronizarea sa ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române – 30 septembrie 2007-
Speech of His Beatitude Daniel on the occasion of his enthronement as the Patriarch of the Romanian Orthodox Church – 30 September 2007 –
Gramată Sinodal (document word)
The Gramata of the Holy Synod (word document)
Message of His Excellency Traian Băsescu, President of Romania, on the occasion of the enthronization of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Orthodox Church of Romania (word document)
Însemnare la Întronizarea Prea Fericitului Daniel Ciobotea în scaunul de Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (document word)
NOTE on the Enthronement of His Beatitude Daniel Ciobotea on the see of Archbishop of Bucharest, Metropolitan of Muntenia and Dobrogea and Patriarch of the Romanian Orthodox Church (word document)
" Înnoirea Bisericii, bucurie şi responsabilitate "Cuvânt la întronizarea Prea Fericitului Părinte Daniel, 30 septembrie 2007 (document word) - IPS Laurenţiu Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului
The renewal of the Church, joy and responsibility” Speech on the enthroning of His Holiness Daniel, September 30, 2007. (word document) - IPS Laurenţiu Archbishop of Sibiu and Metropolitan of Transylvania
Cuvântul Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel la Palatul Cotroceni - 30 septembrie 2007

COMUNIUNE FRĂŢEASCĂ ÎN BISERICĂ ŞI
MISIUNE SPIRITUALĂ ÎN SOCIETATE

Cuvântul Prea Fericitului Părinte Daniel la întronizarea sa ca
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române
– 30 septembrie 2007-

„Păstorul cel bun îşi pune viaţa pentru oile sale”
(Ioan 10, 11)