NEPSIS


Asociaţii
Asociaţia tinerilor, „NEPSIS”„Nepsis” este asociaţia de tineri a Mitropoliei. Ea s-a constituit la 13 noiembrie 1999, la iniţiativa Mitropolitului Iosif şi a primit numele de NEPSIS, cuvânt grec care înseamnă “trezvie”. Alegerea acestui nume voia să sublinieze scopul asociaţiei: acela de a păstra aprinsă flacăra credinţei printre cei tineri.email: association_nepsis@yahoo.comsite: http://www.nepsis.org/Preşedinte: Christian Cădere, email: chriscadere@hotmail.com, mobil: 0033 6 22 34 51 49Secretariat: Anca Maria Sav, email: sav_ancamaria@yahoo.co.uk; mobil: 0033 6 16 02 33 43Contact Italia: Delia Timiş (deliatimis@yahoo.com; 0039 349740 70 31)Contact Belgia: Marinela Dîrţu, Ana Maria Boca, Georgiana Boboc (nepsis_belgique@yahoo.fr; marinela_dirtu@yahoo.fr; aniboca@yahoo.fr; 0032 497 061094)Contact Spania: Bogdan Grecu (bogdangrecu@yahoo.co.uk; 0034 607428825)